Formularz kontaktowy

Dane zamawiającego usługę:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)


Dane osoby zmarłej:

Imię i nazwisko:

Data urodzenia:

Data śmierci:

Miejsce pochówku:
(adres i dokładna lokalizacja grobu)


Wybierz pakiet:Dodatkowe opcje:


 rocznicowe zapalenie zniczy, ułożenie wiązanek i kwiatów
 uporządkowanie nagrobka po pogrzebie (selekcja wiązanek, usunięcie wypalonych zniczy)
 prace ogrodnicze (kwiaty, krzewy, trawa)
 zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia grobu (obsypanie żwirkiem, grysem)
 zamieszczenie nekrologów w gazetach
 dostarczenie wieńca w dniu pogrzebu w imieniu klienta
 postawienie na nagrobku kwiatów, wiązanek